Mišković doo – Školski i kancelarijski program

TROUGLOVI

Uglovi trougla

Prema uglovima, sve trouglove delimo na: oštrougle (sva tri ugla su oštra); pravougle (jedan prav, dva oštra); tupougle (jedan tup, dva oštra).

Trouglovi

Katalog trouglova

Karakteristike - pakovanje - specifikacija
Plastični trougao 45 stepeni

Trouglovi

45 - Trougao
45 Mega trougao plastični

Trouglovi

45 - Trougao Mega
45 plastični trougao sa geometrijskim telima

Trouglovi

45 - Trougao sa geometrijskim telima
45 plastični trougao sa uglomerom

Trouglovi

45 - Trougao sa uglomerom
45 plastični tehno trougao

Trouglovi

45 - Tehno trougao
Plastični trougao 45 stepeni

Trouglovi

45 - Trougao
45 - fluo trougao plastični

Trouglovi

45 - Fluo Trougao
60 plastični trougao

Trouglovi

60 - Trougao
60 plastični tehno trougao

Trouglovi

60 - Tehno trougao
60 plastični torugao

Trouglovi

60 - Trougao
60 - fluo trougao plastični

Trouglovi

60 - Trougao Fluo
60 Trougao Mega plastični

Trouglovi

60 - Trougao Mega