Mišković doo – Školski i kancelarijski program

Blister setovi

Geometrija

Sami pojmovi trougao, četvorougao, mnogougao koristili su se u vreme starih Egipćana, Vavilonaca, Sumerana i dr.
Prema pisanim dokumentima, zemljomerstvo je nastalo u Egiptu, jer je bilo neophodno posle poplave Nila meriti imanja i oznacavati međe.

BLISTER SETOVI LENJIRA

Katalog blister pakovanja

Karakteristike - pakovanje - specifikacija
Blister set lenjira trougao 15cm

Blister setovi lenjira

15cm Sava Line
Blister set lenjira trougao 19cm

Blister setovi lenjira

19cm Sava Line
Trougao u blister pakovanju 60 stepeni

Blister setovi lenjira

60 - Trougao u blister pakovanju
Trougao u blister pakovanju 45 stepeni

Blister setovi lenjira

45 - Trougao u blister pakovanju
Lenjir u blister pakovanju dužine 30cm providni plastični

Blister setovi lenjira

30cm Lenjir u blister pakovanju
Lenjir u blister pakovanju dužine 40cm providni plastični

Blister setovi lenjira

40cm Lenjir u blister pakovanju
Uglomer 180 stepeni u blister pakovanju

Blister setovi lenjira

180 - Uglomer u blister pakovanju
Uglomer 360 stepeni u blister pakovanju

Blister setovi lenjira

360 - Uglomer u blister pakovanju